Beställningsinformation

När du genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress du uppgav i kassan.
I e-postmeddelandet finns all information kring din beställning, som fakturaadress, leveransadress, produkter, priser och fraktkostnad. Om något är fel i beställningen bör du kontakta oss omedelbart via e-post (kundtjanst@ljusshopen.se).
Du måste vara 18 år eller har målsmans godkännande vid beställning.

Leveranstider

Alla beställningar skickas med DHL och våra normala leveranstider är 1-3 arbetsdagar. Beställningar som läggs på helgen skickas normalt på måndagen efter. Om det skett förseningar i din leverans (utan att vi meddelat dig om längre leveranstid) så ska du kontakta oss direkt via e-post (kundtjanst@ljusshopen.se).

Fraktpriser

Vi skickar samtliga försändelser med DHL och vi tar ut en fraktkostnad på 50 kr och om du handlar för 500 kr eller mer så skickas dina ljus helt kostnadsfritt till ditt närmaste utlämnningställe. DHL:s utlämningsställen finner du här

Priser

Priserna i butiken anges i SEK (svenska kronor), alla priser är inklusive 25 % moms. 
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Betalning

Kortbetalning Visa/Mastercard – 0 kr
Du kan även välja att betala med kortbetalning via Bambora Checkout. Du kan välja mellan VISA och Mastercard.

Faktura – Vi har valt att debitera 0 kr för denna tjänst.
Fakturan skickas via mail till dig. Har du tagit emot dina varor men saknar fakturan ber vi dig kontakta Bambora kundservice +46 (0)10 -10 66 000  så skickar Bambora en ny faktura. Du har automatiskt 14 dagar på dig att betala från det att varorna skickas från Ljusshopen.

Kan jag flytta fram förfallodatumet på min faktura?
Det går utmärkt att flytta fram förfallodatumet på din originalfaktura med tio dagar när du handlat genom Bambora faktura. Du förlänger enkelt förfallodatumet genom att logga in via Bamboras hemsida. Du kan logga in genom att fylla i fakturans OCR- / Fakturanummer och ditt personnummer.

SWISH kommer inom kort på ljusshopen

Delbetalning

Med Bambora delbetalning väljer du själv hur mycket du betalar varje månad. Har du handlat i flera olika butiker med Bambora Delbetalning/Konto samlas dina köp på en och samma faktura. Du får hemskickat ett kontoavtal, därefter skickas sedan din första faktura till dig. Den betalar du i slutet av nästkommande månad, ex. handla i januari, betala i slutet av februari. Därefter kommer dina kommande fakturor med betalningsvillkor i slutet av varje månad. Du kan själv styra hur mycket du vill betala på din faktura. På din kontofaktura vid raden "Betala lägst" hittar du vilket belopp du som lägst kan betala. Skulle du vilja betala hela beloppet på en gång går det alldeles utmärkt. Då avslutas ditt konto automatiskt hos Klarna.

Bestämmer du dig för att returnera hela eller delar av din beställning ska du självklart inte betala för dessa varor. Genom att logga in på Bamboras hemsida kan du flytta fram fakturans förfallodatum med tio dagar, så att Ljusshopen hinner ta emot returen och registrera den. Där kan du även kontrollera när returen har registrerats genom att hämta en uppdaterad version av din faktura. Du loggar in genom att fylla i ditt OCR- / Fakturanummer och personnummer.
Skulle returen inte ha registrerats när det nya förfallodatumet närmar sig ber vi dig att kontakta Bambora kundservice +46 (0)10 -10 66 000 så hjälper de vidare.

Personuppgiftslagen samt vår Integritetspolicy (PUL)

Vi sparar inte dina kunduppgifter till annat än fullföljning av din beställning. Vi följer
personuppgiftslagen sedan den trädde i kraft 1998. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt
att vi tar bort dina uppgifterna från vårt register. Se all nödvändig information nedan.

Ljusshopen.se (Kenntrade AB) strävar efter att alltid skydda alla personuppgifter vi behandlar på bästa möjliga vis. Vi arbetar för att följa alla rådande lagar och regler för att skydda personuppgifter och därmed din personliga integritet. Syftet med denna policy är bl.a. för att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter som Kenntrade AB samlar in samt hur vi använder dina personuppgifter. Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in via vår hemsida www.ljusshopen.se

Personuppgiftsansvarig

Ljusshopen.se Kenntrade AB Bragegatan 6 856 41 Sundsvall (556958-0813) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, alternativt som samlas in genom cookies på Webbplatsen.

Det övergripande ändamålet med vår behandling är att administrera dina beställningar och fullgöra våra avtalsåtaganden gentemot dig som kund.

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot kan vår möjlighet att ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig påverkas om du inte lämnar dina personuppgifter.

Följande personuppgifter behandlas med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås och för följande ändamål:

 •          Ditt namn, som används för identifikation.
 •          Leveransadress, som används för att uppfylla vårt leveransåtagande.
 •          IP-adress, som används som alternativt identifikationssätt och riskåtgärd vid potentiella bedrägerier. Det är dock främst polisen och din internetleverantör som faktiskt kan spåra en person genom en IP-adress.
 •          E-postadress, som används som primärt kommunikationssätt då det anses av oss vara mest kostnadseffektivt och minst påträngande; e-post används för att skicka orderbekräftelse, leveransbekräftelse, elektronisk 
 •          fakturaadress och eventuell kommunikation då vi skulle behöva komma i kontakt med dig i samband med din beställning 
 •          Telefonnummer, som används som branschstandard vid leveransavisering, samt sekundärt kommunikationssätt om du inte skulle gå att nå via e-post av någon anledning.
 •          Orderdetaljer, såsom varornas mängd och art, som används under plock och pack samt för att kunna utföra kundtjänstrelaterade ärenden.
 •          Betalningsstatus/historik, som används för att kunna kontrollera om du uppfyllt ditt betalningsåtagande som kund och för att kunna svara på kundtjänstrelaterade frågor kring betalning som kommer från dig.

Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering. Personnummer behandlas i samband med beställning på uppdrag eller vid krav från betalnings- och kreditföretag och för ändamålet kreditupplysning.

Följande personuppgifter behandlas med stöd av att det nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för ändamålet att fullgöra vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078):

 •          Ditt namn
 •          Leveransadress
 •          Fakturanummer
 •          Varornas art och mängd

 •          Följande personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna analysera köpvanor i syfte att förbättra vårt kunderbjudande och för ändamålet statistik:

 •          Personuppgifter och uppgifter som behandlas i detta syfte är kön, ålder, postort och varornas mängd och art.

Särskilt om direktmarknadsföring

Dina personuppgifter kan, beroende på vilken information du lämnat till oss, komma att används för utskick per post, sms och e-post, samt för direktmarknadsföring och information via telefon. Detta omfattar aktiviteter som nyhetsbrev, direktmarknadsföring och kundundersökningar. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta direktmarknadsföring mot dig.

Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation till oss, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas följande personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och för ändamålet direktmarknadsföring:

 •          E-postadress, som används som primärt kommunikationssätt.
 •          Leveransadress och telefonnummer, som används som sekundära kommunikationskanaler.
 •          Orderhistorik, födelsedag och kön, som används för att kunna skräddarsy vår kommunikation och erbjudanden för dig och därmed göra dessa bättre och mer relevanta för dig.
 •          Sådan information inklusive personuppgifter som inhämtas genom cookies.

Följande personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke och för ändamålet direktmarknadsföring:

 •          E-postadress.

Hur länge sparas personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra kontraktila åtaganden gentemot dig, krävs enligt lagstadgade lagringstider, tillåtet enligt praxis eller vi i tillämpliga fall har ditt samtycke för behandlingen.

Personuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av köpeavtalet (inklusive leverans och betalning) sparas i tre (3) år, därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla gällande bokföringsrelaterad och skattemässig lagstiftning måste sparas i minst sju (7) år enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden.

Personuppgifter som behandlas för ändamålet statistik sparas i tre (3) år.

Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte med stöd av en intresseavvägning sparas maximalt ett (1) år efter avslutad kundrelation eller till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Med datum för avslutad kundrelation anser vi tiden sedan vår sista ömsesidiga interaktion, exempelvis datumet för ditt sista köp hos oss.

Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte med stöd av samtycke spara till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål eller tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern samt våra leverantörer och samarbetspartners. Exempelvis lämnas dina personuppgifter ut till våra IT-leverantörer och programmerare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av marknadsföringslösningar. Vi lämnar ut dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål och i enlighet med rådande lagar och regler. I de fall dina personuppgifter lämnas ut finns personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa att våra personuppgiftsbiträden arbetar på sådant vis som skyddar dina personuppgifter.

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

Hur skyddas personuppgifter

Vi arbetar för att hålla alla personuppgifter som vi samlar in och behandlar på ett säkert sätt. Därför har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder.

Vi använder oss av SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till Webbplatsen. Detta visas i fältet för webbadressen med ett grönt lås. Genom att klicka på det gröna låset kan du få mer information om detta, hur det fungerar samt se en fullständig lista över alla cookies på Webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare.

Vi har vederbörliga antivirusprogram, brandväggar och kryptering för att förhindra obehörig tillgång till vårt nätverk och data. Personuppgifter säkerhetskopieras.

Endast behörig personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till dina personuppgifter. Sådana arbetsuppgifter omfattas av de olika ändamål vi sparar och behandlar personuppgifterna för. Tillgång till de platser där personuppgifterna sparas och behandlas är begränsad till behörig personal, vilka måste identifiera sig för att få åtkomst. Personalen har instruerats om de åtgärder de ska vidta för att behandla personuppgifter på ett säkert sätt.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter kommer vi att rapportera dessa till Datainspektionen inom 72 timmar, samt informera de berörda när så krävs enligt tillämplig lag.

Dina rättigheter

Om personuppgifter om dig registrerats hos oss, har du rätt att begära registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad.

Ljusshopen.se (Kenntrade AB) arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. Om någon av de personuppgifter som du lämnat till oss behöver korrigeras eller uppdateras, t.ex. om du ändrar din adress eller mobilnummer, ber vi dig att lämna korrekta personuppgifter genom att skicka ett mail till vår kundtjänst. Du har givetvis rätt att när som helst begära att dina personuppgifter rättas.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig detta. Även om du har vid något tillfälle givit samtycke till detta, har du rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att bara avse en del av behandlingen.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss genom e-post – kundtjanst@ljusshopen.se

Länkar

Vi kan på Webbplatsen komma att länka till andra webbsidor som ligger utanför vår kontroll och vice versa. Även om vi har som ambition att säkerställa att vi enbart länkar till sådana webbsidor som delar våra policys, är Ljusshopen.se inte ansvarig för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som kund tillhandahåller på andra webbsidor. Vi rekommenderar att kunden läser den aktuella webbsidans integritetspolicy.

Ändringar av policy

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på bästa möjliga sätt.

Ljusshopen.se förbehåller sig rätten att utföra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst, i den utsträckning dessa behövs för att åtgärda potentiella störningar eller för att uppfylla nya gällande tekniska eller legala krav. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen.

Ångerrätt

Produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning.
Ångerrätten gäller ej för vara specialbeställd eller specialtillverkad för dig som kund.
Du har en lagstiftad 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara som du beställt.
Du kan ej nyttja ångerrätten med stöd i svensk lag på varor vars plombering har brutits, band- och ljudupptagningar där plombering har brutits, varor som tappar sitt värde (exemeplvis livsmedel) vid leverans.
Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten.
Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas hela summan.

Reklamation

Meddela varför du inte godtar varan samt ange varför sätt du anser att varan är felaktig till e-post (kundtjanst@ljusshopen.se)
Vi skickar sedan en förbetald returfraktsedel och anvisningar till dig.
Meddela alltid eventuell reklamation snarast möjligt.
Du har enligt lag, reklamationsrätt på din vara i 3 år förutsatt att felet kan åberopas säljaren som ursprungligt, inom 6 månader från inköpstillfället.
Vi accepterar Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Bytesvillkor

Vid byte av produkt, t.ex vid köp av fel produkt gäller följande:
Du står själv för returfrakten tillbaka till oss. 
Vid byte står vi för att skicka ut den nya produkten till dig. 
OBS! Kom ihåg att alltid meddela oss via e-post (kundtjanst@ljusshopen.se) innan du skickar dina varor!

Ej uthämtade paket

Hämtar du ej ut dina varor, så debiterar vi dig vår kostnad för leverans, retur samt lagerkostnad.
Kostnaden för detta är för närvarande 250 kr.
Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp. 
Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vi nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Produktinformation

Vi reserverar sig för eventuella tryckfel på denna websida samt slutförsäljning av produkter.
Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.

Force Majeure

Vi tar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. 
Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kund.

Cookies

Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. 
Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. 
Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. 
Mer information får du på Post och telestyrelsens hemsida.
För att hålla ordning på bl.a inloggning och kundkorg används här cookies (sessioncookies) som lagras på besökarens dator.